Metodický príspevok 2: ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE OD ZAČIATKOV AŽ PO VYSOKÚ ŠPORTOVÚ VÝKONNOSŤ – II. ČASŤ

Ahoj všetci lyžiari aj nelyžiari, všetci tí, ktorí máte záujem znovu si prezrieť nejaké videá. Zatiaľ Vám ponúkame videá o začiatkoch lyžiarskej techniky a cvičenia, ktoré Vás privedú k lepšiemu ovládaniu lyží. Skúsenejší lyžiari opakovaním cvičení získajú lepší cit pre lyžu, sklz a získajú dokonalejšiu kontrolu nad lyžami.

 V minulých lekciách sme sa naučili, ako sa spustiť na lyžiach dolu miernym svahom, takže dnes sa posunieme o kúsok ďalej a začneme s nácvikom prvých oblúkov.

  Ako prvý oblúk, ktorý sa na svahu začneme učiť (všetci skúsenejší lyžiari si ním prešli), je oblúk prívratom (pluhom). Začneme opäť cvičeniami, opäť na miernom svahu, aby sme mali lyže pod kontrolou. Nesmieme zabudnúť na správne postavenie trupu a rúk, ktoré sú mierne pokrčené, vytiahnuté dopredu a udržujú aj naše postavenie v správnej predo-zadnej rovine. Na začiatok sa spustíme dolu svahom a snažíme sa striedať paralelné postavenie lyží s postavením v prívrate t. j. snažíme sa mierne rozširovať päty lyží a zľahka ich tlačiť od seba a znova spájať.

POZRIEŤ VIDEO

Pri tomto cvičení dbáme na správne postavenie trupu, rúk a hlavne kolien, ktoré sú sústavne mierne pokrčené a snažíme sa mierne tlačiť do „jazykov“ lyžiarok. Pri cvičení získavame cit pre sklz a časom zistíme, že čím viac dáme lyže do prívratu, tým vieme účinnejšie spomaliť, alebo zrýchliť a  kontrolovať rýchlosť jazdy.

 Ak pri tomto cvičení jednu nohu resp. lyžu viac zaťažíme a druhú odľahčíme, lyže začnú točiť a nám sa podaril prvý oblúk v prívrate. Zmenami tlaku na lyže, jedna zaťažená – druhá odľahčená, sa nám daria prvé oblúky. Ak zatlačím na pravú lyžu, točím oblúk vľavo, ak na ľavú lyžu točím opačne oblúk vpravo. Opäť platí, že čím viac dáme lyže do prívratu, tým viac si vieme  rýchlosť kontrolovať a spomaľovať.

POZRIEŤ VIDEO

A čo sme sa už všetko naučili? Zopakujme si to v nasledujúcom videu.

POZRIEŤ VIDEO

Takže už sa vieme spustiť dolu svahom a v miernej rýchlosti ovládať lyže. A čím sme na lyžiach istejší, tým väčšiu kontrolu získavame nad lyžami a dovoľujeme sa spúšťať čoraz rýchlejšie…, až príde k tomu že spadneme. Ale vieme sa po páde aj postaviť, alebo sa tam budeme „mrviť a metať“, až nám príde niekto na pomoc. Nie, samozrejme to zvládneme sami a takto to dokážeme celkom jednoducho:

POZRIEŤ VIDEO

Tak to je pre tento týždeň všetko a opäť sa ozveme nabudúce s novými radami, videami a cvičeniami.

Ďakujeme, že nás sledujete!