Dušan Chromý – AKÁ JE DÔLEŽITÁ VÝŽIVA Z POHĽADU ŠPORTOVCA

Bielkoviny sú nenahraditeľným makronutrientom v strave každého športovca. Keďže ich nemôžeme v našom tele uskladňovať, je nanajvýš dôležité, aby sme ich doplňovali v strave každý deň. Bielkoviny prijímame primárne ako stavebné látky pre svalové vlákna a tvoria tiež základ pre enzýmy, hormóny a imunitný systém Čo sa týka doporučení príjmu pre človeka, všeobecne sa odporúča aj s ohľadom na zníženú stráviteľnosť zmiešanej stravy 0,8 g/kg/deň a podiel bielkovín na energetickom príjme u dospelého človeka by mal byť 9 – 11 %, pričom príjem 15 % je ľahšie realizovateľný a stále prijateľný. Upozorňujú však, že pri potrebe u detí a mladistvých je nutné započítať k množstvu nutného pre udržanie dusíkovej bilancie aj časť potrebnú pre rast. Výsledná hodnota by sa mala pohybovať okolo 0,63 g/kg/deň. Vzhľadom k výkyvom vo využití bielkovín a s ohľadom na ich stráviteľnosť sa pričíta 30 %. Podľa Společnosti pro výživu, nebola zistená zvýšená potreba bielkovín pri zvýšenej aktivite a zároveň upozorňujú, že príjem prevyšujúci 2,5 g/kg/deň neovplyvňuje celkový metabolizmus bielkovín a aj pri veľmi zaťažujúcich tréningoch nedochádza k zmnoženiu svalovej hmoty ani svalovej sily. Napriek tomu veľká časť odborníkov odporúča pri zaťažení v silových a intenzívne vytrvalostných tréningoch doplňovanie bielkovín zhruba 2 – 3 hodiny pred alebo behom prvých 6 hodín po zaťažení. Vzhľadom k rôznemu biologickému využitiu jednotlivých zdrojov bielkovín je pre športovca ideálne, ak kombinuje rôzne zdroje bielkovín a tým docieli vyššiu biologickú hodnotu.

Sacharidy sú neoddeliteľnou súčasťou správnej športovej výživy. Majú nezastupiteľnú úlohu pre činnosť svalov. Pre pokrytie energetickej potreby športovca hrajú sacharidy spolu s tukmi najdôležitejšiu rolu. Plnohodnotná zmiešaná strava by mala obsahovať obmedzené množstvo tukov a hojne sacharidov a to predovšetkým škrob, ktorý by mal tvoriť viac než 50 % z celkového energetického príjmu. Neexistujú však presné tabuľky pre príjem sacharidov u športovcov, nakoľko príjem závisí hlavne od objemu a intenzity športovej aktivity cez deň a tak je potrebné dorovnávať energetický výdaj hlavne sacharidmi a nie bielkovinami a tukmi. Vo väčšine športov sa pohyb skladá z krátkych „šprintov“, ktoré trvajú maximálne 5 sekúnd, s následným upokojením. Pri týchto výkonoch a vysokej intenzite je väčšina energie hradená z kreatíno-fosfátového systému. Glykolýza sa na pokrytí energetického výdaja podieľa viac, ak je šprint dlhodobejší, alebo keď si hráč dostatočne neodpočinie po predošlom šprinte. Uvádza sa, že pri maximálnych výkonoch vo vrcholovom športe môže byť podiel sacharidov na celkovom získaní energie až 90 %. Vysvetľuje to tým, že vzorec sacharidov obsahuje kyslík, ktorý je využívaný pri oxidácii behom látkovej výmeny. To znamená, že v porovnaní s bielkovinami nemusí byť pri ich metabolizme dodávané také veľké množstvo dýchaním a preto sa tak veľmi podieľa na energetickom krytí pri anaeróbnych výkonoch.

Z predchádzajúceho textu vyplýva, že pre športovcov je nesmierne dôležité prijímať dostatočné množstvo kvalitných bielkovín, či už živočíšnych alebo rastlinných. Na druhej strane je však dôležité, aby sa pridŕžali doporučení o množstve a nesnažili sa prijímať viac, nakoľko to aj tak nebude mať vplyv na zlepšenie výkonu. Energiu je dôležité doplňovať prevažne zo sacharidov. Je však dôležité, aby sme sa vyhýbali jednoduchým a v strave uprednostňovali zložené sacharidy.

V ďalších článkoch sa už konkrétnejšie zameriame na aktuálne témy športovej výživy ako:

Stravovanie pred, a počas výkonu

Stravovanie po výkone

Špecifiká stravovania mladých športovcov

Znižovanie a zvyšovanie hmotnosti u športovca