Metodický príspevok 3: ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE OD ZAČIATKOV AŽ PO VYSOKÚ ŠPORTOVÚ VÝKONNOSŤ – III. ČASŤ

   No a ak už máme za sebou množstvo jázd a dlhšiu dobu sme nespadli, perfektne ovládame zatlačenie a odľahčenie lyží, prvý krát skúsime prejsť na nácvik paralelného oblúku. To zrealizujeme nasledovným spôsobom: oblúk si začneme prívratom, lebo ten už dokonale ovládame, vonkajšia lyža je zaťažená t. j. točí nám oblúk a vnútornú odľahčenú sa pri dokončovaní oblúka snažíme zvoľna prisunúť k teraz už spodnej (vonkajšej) lyži. Možno trochu náročnejšie na predstavivosť, ale aj v tomto prípade nám pomôže video.

    Popri tom stále precvičujeme aj postavenie trupu, pretože jeho postavenie je veľmi dôležité. Trup je stále mierne naklonený dolu svahom, aby sa nám nestalo, že lyže ovládame telom a nie nohami, ako je aj neskôr ukázané.

  A nájdu sa aj chyby, preto si pozrite niektoré z tých, ktoré sú najčastejšie. A ak sa nás aj chyby netýkajú, predsa len,  keby sme videli niekoho, komu to až tak dobre na kopci nejde, budeme mu vedieť poradiť a opraviť ho.

  Problém s trupom?

  A čo tak kolená a správny tlak na lyžu a podložku?

   Pre dnes je to všetko, dostali sme sa k začiatku paralelného oblúku, takže teraz veľa, veľa jazdiť a trénovať. Nabudúce paralelný oblúk zosuvom.